Senaste från bloggen

Skadliga ämnen kan finnas vid rivningen

Skadliga ämnen kan finnas vid rivningen

När man ska utföra någon typ av rivning i hemmet är det bra att ha i åtanke att det kan finnas ämnen i byggnadsmate

Hälsorisker med asbesthaltigt material

Hälsorisker med asbesthaltigt material

Mineralen asbest är sedan 1980-talet förbjuden att använda i byggnadsmaterial i Sverige. Anledningen är att asbesten på o

Taggar