2018-12-10

Asbestsanering av rörinstallationer på Södermalm

Miramix sanerar rörisolering som innehåller asbest. Saneringen gjordes i flera olika utrymmen.

Projektarkiv