2019-01-17

Bilning av betonggolv i källare

I samband med ombyggnation Miramix bilar betonggolv i källare.

Projektarkiv