2019-01-28

Rivning, håltagning och asbestsanering

Miramix utför rivning av vinden, samt håltagning, delrivning av alla lägenheter, asbestsanering av källare.

Projektarkiv