Anlita en seriös rivningsfirma i Stockholm

15 oktober 2021
Rivningsarbete i Stockholm

Funderar du att påbörja ett rivningsarbete? Det finns en hel del risker som kan förekomma i samband med en rivning. Utan tidigare erfarenhet kring exempelvis maskiner, farliga ledningar, damm, skadliga partiklar och farligt avfall kan det sluta illa. Se därför till att anlita en rivningsfirma i Stockholm som är kunniga för att undvika olyckor och onödiga extra kostnader.

 

Avfall som är skadliga

 

Nedanför kommer några exempel för att göra det tydligare kring vilka sorters avfall som är farliga:

  • Asbest och eternittak = innehåller skadliga asbestfibrer som kan orsaka allvarliga lungsjukdomar. Avfall av asbest och eternit bör därför samlas i täta förpackningar som i plastsäckar.

  • Avfall som innehåller kvicksilver eller PCB – Lysrör är ett exempel på avfall som kan innehålla kvicksilver. Detta ska sorteras ut och får inte slängas i restavfall. Avfallet får inte heller förorenas med vatten eller mark och där andra personer kan komma i kontakt med avfallet.

För att inte blanda ihop avfallen bör avfallet förvaras på ett säkert sätt på rivningsplatsen med tydlig märkning. Det går endast att återvinna vissa avfall medan vissa inte går. Om avfallet är farligt och exempelvis innehåller asbest eller PCB så bör rivningsfirman hantera det på ett korrekt sätt. Det dör ca 100 personer varje år av asbest. Det är totalförbjudit att använda sig av numera, men förekommer fortfarande i äldre fastigheter. Andas man in asbest under en längre tid kan det orsaka allvarliga lungsjukdomar och bör därför alltid hanteras på ett korrekt sätt.

 

Vi hjälper dig att riva säkert

 

Vi ser till att riva säkert genom att följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. Detta gör att du som kund kan känna dig trygg med oss. Vi ser alltid till att undersöka byggnaden innan rivningen utförs för att se till att den är stabil och att det ser bra ut. Därefter kan en rivning ske tillsammans med arbetsgivare, byggherrar, och byggarbetsmiljösamordnare. Under rivningen bär även all vår personal skyddsutrustning i miljöer där luften kan vara förorenad och där det finns risk för smitta.

 

Detta ska en rivningsfirma i Stockholm kunna innan dom sätter i gång. Vi på Miramix är proffs på detta sedan flera år. Tveka inte på att kontakta oss!

Tags: