Asbestsanering - Vad är det för affärsidé?

27 februari 2018
Asbestsanering - Vad är det för affärsidé?

På Miramix har vi jobbat med asbestsanering i snart 10 år nu och många av oss har mycket längre erfarenhet än så av asbestsanering. Tillsammans har vi många års erfarenhet av branschen vilket garanterar hög kvalité på vårt arbete och vår service. 

Varför asbestsanering?

Ibland får jag frågan hur det kommer sig att vi är verksamma i bransch som denna. Det enkla svaret är nog egentligen att vi märkt en lucka på marknaden där det saknats trygga stabila aktörer som jobbar seriöst. Inom sanering och rivning finns helt enkelt en hel del muskelkraft och hårt arbete, och en del aktörer är inte så noga med sin personal eller vilka metoder man använder. 

Läs mer om Asbestsanering här.

asbestsanering

Det sägs att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk, därför värdesätter vi duktiga medarbetare och vår filosofi är att egen personal höjer kvaliteten. Miramix arbetar endast med egen anställd arbetskraft som är utbildad efter våra önskemål och krav. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och vill ge våra uppdragsgivare högsta kvalité på våra tjänster. 

Vi har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning. För oss är säkerheten vid asbestarbeten något att ta på största allvar, både för våra medarbetares och kunders skull. Därmed har asbestsanering blivit ett verksamhetsområde som hela tiden växer. 

Men är asbest så farligt?

Varje år dör runt 100 personer i Sverige till följd av asbestsjukdomar. Asbest är i grund och botten ett samlingsnamn för hela sex olika mineraler som sedan vanligtvis delas in i tre olika kategorier, vit, brun och blå asbest. Själva namnet asbest antyder att det är svårt att bli av med asbest, då det kommer från det grekiska order asbestos som betyder oförstörbar eller outsläcklig.   

Asbestfibrer består av nål och trådformiga fibrer som kan sväva runt i luften under väldigt lång tid. Vid inandning kan det medföra flera allvarliga sjukdomstillstånd, främst i andningsorganen. Ofta upptäcks sjukdomarna först 20-40 år efter att man utsatts för asbestdamm. 

Men snart är väl all asbest bort ur husen?

Asbest användes flitigt vid renovationer och när man reste nya byggnader under 50, 60 och 70-talet. Man upptäckte dock inte riskerna med asbest förrän under den senare halvan av 70-talet.

Det har varit förbjudet att använda sig av asbest som byggnadsmaterial sedan år 1982 men innan dess så hann man alltså använda sig av det en hel del. I slutet av 80-talet så beräknades det att det fanns cirka 400 000 ton asbest i svenska byggnader, mycket av detta har fortfarande inte sanerats. 

Lönar det sig att jobba seriöst?

Självklart, här är 4 starka argument:

  1. Du vill inte bli sjuk och dö i cancer, inte heller vill du att din personal eller personer i omgivningen ska insjukna.
  2. Även små mängder av Asbestfibrerär skadliga då de sitter kvar i lungorna och kan ge sjukdomar efter lång tid.
  3. Arbetsmiljöverket utdömer en sanktionsavgift på 40 000 kronor till 400 000 kronor om tillstånd för rivning av asbest saknas.
  4. Välj hellre en seriös aktör med gedigen erfarenhet och kompetent utbildad personal, än någon som inte vet vad de pysslar med.

 

Utmana oss med ditt nästa asbestprojekt!     

Miramix, igår, idag, imorgon! 

Andrei Adzinets, vd och grundare till Miramix AB.

 

Tags: Miramix