Då behövs rivningslov vid rivningen i Stockholm

29 augusti 2019
Då behövs rivningslov vid rivningen i Stockholm

När man ska utföra någon typ av rivningsarbete så finns det mycket att tänka på för att resultatet ska bli så bra som möjligt. I samband med en rivning i Stockholm finns det även annat som man måste ha i åtanke. En sådan sak är om det behövs rivningslov för rivningen eller inte.

Läs mer även här om vad som gäller inom rivningslov vid rivningsarbeten i Stockholm och andra delar av landet.

Bestämmelser för rivningslov

Bland Miramix tjänster finns bland annat flera olika typer av rivningsarbeten. Vi utför både mindre och större rivningar i Stockholm inomhus och utomhus. Det kan exempelvis vara allt från en mindre rivni9ng i samband med en renovering av ett rum till en större demolering.

Om man behöver ett rivningslov för att utföra en rivning skiljer sig från fall till fall och beror på ett antal faktorer. Om den byggnad som man ska riva ligger inom ett område där det finns en detaljplan så måste man ansöka om ett rivningslov hos kommunen. Men även i vissa fall när en rivning ska utföras utanför den här typen av område kan ett rivningslov behövas. Detta då det kan finnas särskilda regler för det specifika området.

För att veta om ett rivningslov behövs för din rivning i Stockholm kan det vara en bra idé att ta kontakt med en kunnig firma. Miramix utför rivningsarbeten runt om i Stockholm och har även kunskap inom området rivningslov.

Rivningar och andra tjänster i Stockholm

Förutom rivningsarbeten och stöd inom rivningslov kan Miramix även hjälpa dig med många andra typer av tjänster runt om i Stockholmsområdet. Vi hjälper flera olika typer av kundgrupper med asbestsaneringar, mögelsaneringar och PCB saneringar till många typer av håltagningar i betong och andra hårda material. Hör gärna av dig för att veta mer.

Tags: