Fukt och mögel i sommarstugan?

Fukt och mögel i sommarstugan?

Vi är nu inne i juni månad vilket innebär att sommaren officiellt är här och allt fler drar sig mot sina sommarstugor. Sommarstugor är faktiskt en typ av fastighet som kan vara mer benägna att få mögel än andra. Men varför är det så? Vi på Miramix reder ut svaret.

Fukt leda till mögel i sommarstugan

Det finns flera olika anledningar till varför en del fastigheter är mer benägna att få mögel än andra. En faktor till att det kan finnas problem med mögel i just en sommarstuga är att en stug oftast är en äldre byggnad som är byggd på en så kallad torpargrund. Denna typ av grund riskerar att fukt samlas vilket betyder att förutsättningarna för mögel att bildas och spridas blir större.

En annan anledning till att en sommarstuga kan få problem med fukt och mögel är att många sommarstugor hålls kalla och orörda under vintertiden. Detta kan medföra att fuktigheten inne i stugan bli särskilt hög vilket leder till negativa effekter på sådant som bland annat väggar och golv. Mögel trivs i fuktig miljö och uppstår oftast vid dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Ofta märker man att huset är drabbat av fukt och mögelskador genom lukt, missfärgningar, flagnad färg eller läckor.

Slutligen, kan en faktor vara att huset inte håller riktigt tätt, om till exempel vinden är i ett dåligt skick eller genom att det tränger in vatten genom taket. Detta kan leda till fuktproblem och att mögel börjar växa.

Läs mer om våra tjänster fuktsanering och mögelsanering

Vi hjälper till med sanering av fukt och mögel

Det finns all anledning att undvika att få problem med mögel. Mögel sliter nämligen ned byggnadsmaterial och så kan möglet leda till olika typer av hälsobesvär om man vistas i det under en längre tid. Det kan vara problem med irritationer på huden, huvudvärk och problem med slemhinnorna.

Vi på Miramix hjälper dig att lokalisera orsaken till skadorna samt skadesanera området. För att få bukt på problemet måste man hitta orsaken till fukten och åtgärda den samt sanera och byta ut det material som blivit angripet. 

Om du misstänker att din fastighet är angripet av mögel eller har förhöjda fuktvärden, varmt välkommen att kontakta oss.