Det här är en rivningsrobot

29 april 2019
Det här är en rivningsrobot

Det finns många typer av rivningsarbeten som man kan behöva utföra både som privatperson och företag i Stockholm. För att spara tid och effektivisera arbetet kan ett alternativ vara att använda sig av en rivningsrobot. Miramix hyr ut rivningsrobotar till byggprojekt i Stockholm.

Läs mer också här om att hyra rivningsrobot i Stockholm.

Rivningsrobotar av flera slag

En rivningsrobot kan användas vid många typer av rivningar i Stockholm av skilda storlekar. Det finns fördelar med att använda sig av en robot vid rivningen. Rivningsrobotens effektivitet gör att den under en viss tid kan utföra samma arbete som ungefär fyra arbetare skulle göra på samma tid.

Det finns en rad olika typer av rivningsrobotar som är bra på olika vis och som passar särskilt bra vid olika typer av rivningsarbeten i Stockholm. Bland de rivningsrobotar som Miramix använder vid rivningar i Stockholm finns olika typer av Brokk-maskiner. Brokk 110 är en modell som är särskilt bra att använda i utrymmen som är trånga och Brokk 90 är en maskin som passar för större rivningar.

En annan typ av rivningsrobot som vi använder vid våra rivningar i Stockholm är en så kallad bilningsrobot. Maskinen Husqvarna DXR 140 fungerar också den bra i svåråtkomliga utrymmen och är en maskin som passar bra när man vill hyra rivningsrobot i Stockholm.

Användning av rivningsrobot i Stockholm

Både vid mindre rivningar och riktigt stora rivningar, som en demolering, är det viktigt att rätt typ av utrustning används för att rivningen ska gå så effektivt till som möjligt. Det är även viktigt att rätt kunskaper finns för att rivningen ska bli lyckad. Om kunskapen saknas kan det vara bra att höra av sig till en kompetent firma.

Miramix utför rivningar runt om i Stockholmsområdet, bland annat med de effektiva rivningsrobotarna. Kontakta oss gärna.

Tags: Miramix