Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering

29 juli 2019
Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering

En asbestsanering får man som privatperson utföra själv i hemmet i Stockholm, men eftersom en sanering kan vara riskfylld så finns det fördelar med att istället ta hjälp med asbestsaneringen.

Läs mer också här om vad vi erbjuder inom asbestsanering i Stockholm

Risker kan finnas vid asbestsanering

Asbest har tidigare använts i en rad olika typer av byggnadsmaterial på grund av dess positiva egenskaper. Asbesten kan därför hittas i äldre hus i material som isolering, fasad- och takmaterial, fix och fog, golvmattor och annat. Så länge som materialet är oskadat så är det ingen risk men när materialet går sönder till exempel i samband med renovering så sprids fibrer i luften som är farliga att få ned i lungorna. Att utsättas för asbest kan om man har otur leda till olika typer av sjukdomar, exempelvis cancer i lungorna.

Som privatperson så får man alltså sanera asbest själv i hemmet i Stockholm. Men för att man ska minska riskerna för att asbestfibrerna sprids och att man utsätts för fara så kan det vara en bra idé att ta hjälp med asbestsaneringen, om man inte själv har rätt kompetens.

Genom att ta hjälp med asbestsaneringen i Stockholm kan man känna sig trygg med att arbetet utförs på rätt sätt med rätt fokus på säkerheten på platsen. Man får också hjälp med sådant som ansökan om att utföra en asbestsanering. Miramix personal har kunskap inom både inventeringar av asbest samt asbestsaneringar.

Hjälp med asbestsanering i Stockholm

Vi hjälper till vid rivningar av asbesthaltigt material runt om i Stockholm. Det kan exempelvis vara rivningen av ett eternittak eller av isolering kring rör. Hör gärna av dig för att veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom asbestsanering och asbesthantering i Stockholm och för att boka din hjälp.

Tags: Miramix