Håltagning - men inte bara i öronen!

27 februari 2018
Håltagning - men inte bara i öronen!

På Miramix jobbar vi som professionella håltagare, men inte i öronen! Vi kan håltagning i betong och betongbjälklag. 

Vi kan utföra olika sorters håltagningar som är anpassade efter det de ska användas till. Det kan vara att det behöver göras hål för att kunna installera el eller VVS i ett nytt hus, att göra sömborrning för att grövre betongkonstruktioner ska kunna tas bort, eller att vi kapar balkar eller pelare där det behövs. Vi kan göra borrningar i trapphus eller hisschakt när det behövs, och till exempel skapa förutsättningar för att man ska kunna sätta upp räcken eller stolpar för belysning. Vi kan också vara med vid renoveringar av fastigheter och då bland annat hjälpa till med nya installationer för sophantering och andra arbeten som önskas. 

 håltagning

Håltagning kräver rätt metoder och maskiner

Vi klarar:
- Väggsågning upp till 75 cm.

- Diamantborrning, diametrar från 10 mm - 1000 mm.

- Sömborrning.

- Golvsågning upp till 75 cm. 


håltagning

Varför köpa tjänsten?

Hål i öronen kan man enkelt göra själv, men man går till någon som hjälper med det för att få det kliniskt och rent. Samma med betonghåltagning, ofta kan man klara det på egen hand, men med rätt maskiner och under kontroll blir resultatet kliniskt och rent!

Vid håltagningsjobb använder vi moderna maskiner för att kunna utföra arbetet så snabbt och effektivt som möjligt. Våra anställda har stor kunskap inom håltagning i olika hårda material. Vi planerar alla arbeten för att störa den ordinarie verksamheten så lite som möjligt och ser alltid till att lämna arbetsplatsen ren och snygg. God arbetsmiljö är ett ledord för vår betonghåltagningsprojekt!

Med erfarenhet av håltagning i nära 10 år så är det välkommen att höra av dig med ditt nästa projekt så hjälper vi dig.

Andrei Adzinets, vd och grundare till Miramix AB.

 

Tags: Miramix