Det här är ombyggnads– och totalrivning

Det här är ombyggnads– och totalrivning

Miramix utför många typer av rivningsarbeten runt om i Stockholm. Bland annat gör vi ombyggnadsrivningar samt totalrivningar. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa två typer av rivningar?

Läs mer även här om våra tjänster inom rivning i Stockholm

Rivning för renovering eller för nybyggnation

Vi utför både mindre och större rivningsarbeten både utomhus och inomhus. Vid rivningar brukar man skilja mellan så kallade ombyggnadsrivningar och totalrivningar. En ombyggnadsrivning är en rivning som utförs när man ska göra en renovering av en byggnad, medan en totalrivning istället har syftet att riva en hel byggnad.

En ombyggnadsrivning kan handla exempelvis om att man river utomhus för att renovera. Till exempel kan det handla om rivning av en terrass, en fasad, en balkong eller något annat. Det kan också vara att man river ett badrum, ett kök, väggar och golv, eller något annat, inomhus för att kunna renovera.

Vid en totalrivning kan det till exempel vara att man vill få bort en byggnad för att kunna bygga ett nytt hus på samma plats. Vid en totalrivning finns ett flertal metoder att använda sig av. Bland annat kan man använda en demontering där man river byggnaden i flera steg.

Rivning åt flera kundgrupper

Hur ett rivningsarbete i Stockholm ser ut beror på önskemålen och behoven i det specifika fallet. Vi utför rivningar anpassade efter kundens behov oavsett omfattningen på den rivning som ska göras. Bland de kundgrupper som vi jobbar med finns bland annat byggföretag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vi är verksamma i hela Stockholm, men framför allt i söderort.

Boka din rivning i Stockholm

Se mer här på vår hemsida om våra tjänster inom ombyggnadsrivning och totalrivning i Stockholm och hör av dig för ytterligare information samt för att boka in din hjälp med vårens eller sommarens rivning.