När behövs rivningslov? Miramix förklarar!

16 januari 2021
När behövs rivningslov? Miramix förklarar!

När du ska du riva, flytta eller montera ned en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du oftast ansöka om rivningslov. Är det utanför ett detaljplanelagt område krävs det oftast inte rivningslov om inte kommunen har infört en så kallat utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Om det inte finns några områdesbestämmelser behöver du endast gör en anmälan. Kravet på anmälan gäller inte om det är en komplementbyggnad du ska riva, till exempel ett garage eller en carport. 

Här kan du läsa mer om rivning i Stockholm

Märkningar

Om du planerat att riva en byggnad som antingen är K- eller Q-märkt kan det påverka om du får tillstånd eller inte. Du måste betala för tillståndet och hur mycket man betalar skiljer sig från kommun till kommun. Det är till exempel dyrare i Stockholm än på landsorten. Viktigt här är att vara ute i god tid då handläggningstiden för rivningslov är upp emot 10 veckor. 

Du kan inte få rivningslov om byggnaden eller delar av den omfattas av rivningsförbud, om den behövs för bostadsförsörjning eller om den anses inneha konstnärligt eller historiskt värde. Även om du inte behöver rivningslov för sommarstugan kan det vara bra att anmäla rivningsplanerna till kommunen. Om du inte gör det löper du risk att få böter. Kolla därför alltid av med ditt lokala stadsbyggnadskontor. 

Då behövs inget rivningslov

För att sammanfatta – du behöver inte rivningslov om du ska riva utanför ett område med detaljplan. Du behöver heller inte lov inom ett område med detaljplan som kommunen bestämt, eller inom ett område med områdesbestämmelser. 

Om det är en byggnad eller del av en byggnad som inte kräver bygglov för att få byggas, exempelvis altantak eller friggebodar, behöver du oftast inte ansöka om rivningslov. Undantag är om det finns bestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser att rivningslov krävs. I så fall måste du ansöka om det.

För att vara på den säkra sidan bör man alltid anmäla all byggnation eller rivningsarbete till kommunen. Detta för att se till att miljöbalken och kulturmiljölagen följs. Hur man ansöker om rivningslov finns ofta hos din lokala byggnadsnämnd på kommunens hemsida.

Tags:
Taggar