Sanering av eternittak – så går det till

17 april 2018
Sanering av eternittak – så går det till

När man gör arbeten och renoverar i äldre hus kan det ibland finnas en del saker som är viktiga att tänka på. En sådan är hur man gör en sanering av eternittak så att det sker så säkert som möjligt.

Det här är eternittak

Eternit är ett material som är gjort på cement och materialet asbest. Under 70-talet blev det inte längre tillåtet att använda eternit med asbest till material till byggen, etternittak blev alltså inte längre tillåtna vid nybyggnationer. Anledningen till detta var att asbest har visat sig vara skadligt.

Vikten av att en sanering av eternittak går till på rätt sätt beror just på att asbesten kan vara skadlig. När man gör en sanering av eternittak frigörs fibrer från asbesten som kan ge skador på sådant som luftvägar om de andas in.

När ett företag gör en sanering av ett eternittak har de fått ett tillstånd av arbetsmiljöverket för att göra arbetet. Vid saneringen har de också rätt skyddskläder. När en sanering av eternittak utförs sker saneringen i flera steg. Det börjar med att en inspektion och en analys av taket görs, sedan saneras taket och tillslut i ett sista skede av saneringen av eternittaket tas allt material om hand.

Det är viktigt vid en sanering av eternittak att det material som blir över tas till soptippen och deponeras.

Viktigt vid egen sanering av eternittak

Det är helt tillåtet att själv göra en sanering av eternittak, men då är det viktigt att tänka på just att eterniten dammar och att det är skadligt att få i sig dammet. Det är viktigt att ta bort plattorna en åt gången och vara försiktig med dem så att de inte går sönder. Att ta hjälp med saneringen kan vara bra om man inte har rätt kunskap.

 

Tags: Miramix
Taggar