Sanering av fukt- och mögelskador

17 oktober 2018
Sanering av fukt- och mögelskador

Det finns en stor risk för att de flesta hus och byggnader någon gång råkar ut för problem med fukt eller mögel. Det kan vara i någon typ av våtutrymme, på en vind eller en annan del av huset där det i regel är högre fuktighet. För att undvika problemen är ett råd att hålla koll och med jämna mellanrum se över dessa områden.

Anledningar till fukt- och mögelskador

Anledningarna till att man får problem med fukt eller mögel i ett hem kan vara flera. En anledning kan vara att någon typ av rör går sönder och läcker eller att någon typ av utrustning som tvättmaskin eller diskmaskin har ett läckage. Det kan också bli skador på grund av en hög fuktighet vid grunden eller vinden.  Det kan vara så att ventilationssystemet inte fungerar som det ska vilket gör att varm luft stiger upp mot taket och upp på vinden där fukten kan orsaka problem och skador.

Om inte den här typen av problem åtgärdas kan det sprida sig och ge stora skador. Att bo i ett hem med mögel och fuktskador kan leda till olika typer av allergiska besvär samt ont i huvudet och trötthet. Det är alltså problem som kan ha en negativ påverkan i vardagen.

Sanera fuktskadorna i tid

Om man misstänker att man har problem med fukt i sitt hem är det bra att höra av sig till ett företag som kommer och ser över huset. Om det handlar om fuktskador eller mögelskador blir en sanering aktuell där man behandlar på kemisk väg eller i värsta fall river ned materialet.

För att undvika allt för stora kostnader kan det vara bra att i tid behandla problemen istället för att vänta tills exempelvis ett byte av ett tak blir nödvändigt.

 

Tags: Miramix