Snöröjning - Vad gäller för dig som fastighetsägare?

10 februari 2021
Snöröjning - Vad gäller för dig som fastighetsägare?

Snö, snö, snö – och ännu mera snö! Äntligen har snön kommit till Stockholm och hela staden befinner sig i ett sagolikt vinterlandskap.

Snö i all ära, men det finns faktiskt en hel del risker med stora mängder snö. För att undvika risker är det viktigt att boka in snöröjning och halkbekämpning i god tid.

Läs mer om våra tjänster inom snöröjning Stockholm 

Fastighetsägare har skyldighet att hålla snöfritt

Snö och is kan orsaka stora problem för både trafikanter och fotgängare. Stora mängder snö kan lägga sig tung och hindra att man kan ta sig fram på gångvägar och parkeringar. Du som fastighetsägare är skyldig att hålla snöfritt och sanda på gångbanor och trottoarer i anslutning till din fastighet. Om någon skulle halka och slå sig kan fastighetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig om man inte uppfyller de krav som finns på snöskottning. För att inte riskera detta kan det vara en god idé att ta hjälp med snöröjningen i Stockholm. 

Snöröjning för en ökad säkerhet

För att förhindra olyckor och risker i samband med att snön anländer är det alltid klokt att ta hjälp med snöskottningen så att man uppfyller det krav som finns på snöröjning. Då kan du vara säker på att du får den hjälp som behövs – när den behövs. Vi på Miramix erbjuder professionell snöröjning i hela Stockholm och vi anpassar alla avtal efter varje kunds behov, vare sig du är fastighetsägare, privatperson eller företagare. 

Boka in abonnemang för snöskottning

Förutom snöröjning erbjuder vi även säker snöskottning på tak. Våra professionella snöröjare är licensierade enligt "Skotta säkert" och vi finns med på Skotta Säkerts lista över certifierade takskottare. Vi vet hur arbetet med snöröjning på tak bör utföras och hur ditt tak bör skottas för att undvika onödiga skador och olyckor. Varmt välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp med snöskottning i Stockholm.

Tags:
Taggar