Upptäck asbest i hemmet med asbestanalys

27 januari 2020
Upptäck asbest i hemmet med asbestanalys

Asbest användes till en rad olika typer av byggnadsmaterial längre tillbaka i tiden och hittas därför i fastigheter landet över. Om du misstänker att du har asbest i hemmet i Stockholm är det bra att undersöka om så är fallet innan du påbörjar en ombyggnation och renovering. Detta gör du med en asbestanalys.

Läs mer också här om våra tjänster inom asbestprovning och asbestanalys i Stockholm

Provtagning och sanering av asbest

Asbest har längre tillbaka använts i många typer av material till nybyggnation av hus. Asbest hittas därför idag i allt från isolering, golvmattor, lim till golv och i fix och fog till ventilationsanläggningar och tak- och fasadmaterial. I samband med en renovering i huset så kan det finnas risker med att hantera den här typen av material.

Anledningen till att det finns risker med asbesthaltigt material är att asbest är uppbyggt av små fibrer som sprids i luften när materialet går sönder. Fibrerna är skadliga att få ned i lungorna med inandningsluften. Om man misstänker att man har material som innehåller asbest är det därför viktigt att ta reda på om så är fallet genom en asbestanalys.

Vid en asbestanalys utförs provtagningar på materialet. Om det visar sig att det finns asbest i hemmet utförs sedan en inventering för att se hur mycket asbest som finns. Slutligen behövs sedan en asbestsanering.

Asbestanalys och asbestsanering i Stockholm

Vid en asbestsanering är det viktigt att de rätta kunskaperna finns för att saneringen ska gå säkert till och riskerna med asbestfibrerna minimeras.

Vi på Miramix är certifierade inom asbestsarbeten och kan hjälpa dig med allt från en första asbestanalys av materialet i din fastighet i Stockholm till en efterföljande asbestsanering. Hör gärna av dig för att veta mer om våra tjänster samt för att boka in din hjälp.

Tags: Miramix