Vi har arbets- och miljöpolicy!

8 juli 2020
Vi har arbets- och miljöpolicy!

Verksamheten hos oss på Miramix omfattar riskfyllda uppdrag som vi tar oss an varje dag. Arbeten som vi utför omfattar rivning, asbestsanering, PCB-sanering, fukt- och mögelsanering samt betongarbeten – sådant som om privatpersoner inte bör genomförapå egen hand. Därför är det viktigt för oss att arbeta för att skapa trygghet både för våra medarbetare, men också våra kunder. Vi på Miramix har den behörighet och utbildning enligt AFS 2006:1, 36§ för att sanera asbest och varje enskilt projekt som vi utför ska ha tillstånd utfärdas av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöpolicy

Vi på Miramix arbetar kontinuerligt för att uppdatera och utveckla vår arbetsmiljöpolicy. För oss är det viktigt att vår personal mår bra och att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsplats enligt oss ska vara ska vara trygg och säker. Detta ökar chanserna för arbetsglädje och därmed en högre produktivitet. Detta är något som krävs för att ha en väl fungerande och utvecklande affärsverksamhet.

Miramix säkerställer att vår verksamhet inte ger upphov till fysiska eller psykiska skador på varken anställda eller kunder. Vi ser till att våra medarbetare är uppdaterade gällande arbetsmiljöregler genom nya utbildningar och kurser. Det är av stor vikt att vi följer vad om händer med lagstiftning och även de föreskrifter som kommer från Arbetsmiljöverket.

Miljöpolicy

Vi på Miramix hanterar en del miljöfarligt avfall och för oss är det viktigt att avfallet tas hand om på rätt sätt. Vi tar vårt ansvar genom att följa de miljölagar och förordningar vår verksamhet omfattas av, samt uppfylla kundernas och leverantörernas krav och förväntningar på miljöarbetet. Vi arbetar ständigt med att förebygga föroreningar och att uppdatera vår miljöpolicy.

Detta gör vi genom att:

  • ta hänsyn till våra egna samt våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar
  • regelbundet ta del av våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde
  • planera och använda vår maskin- och fordonspark för att minska onödig miljöbelastning
  • uppdatera och utbilda våra medarbetare inom miljöområdet
  • regelbundet redovisa vårt miljöarbete samt tillgodose myndigheternas krav på tillstånd och dylikt
  • ta hand om vårt avfall på bästa sätt ur miljösynpunkt efter våra ekonomiska förutsättningar.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar på Miramix? Läs igenom vår arbetsmiljöpolicy och miljöpolicy.

Tags: