Vi utför rivningar i Stockholm

Vi utför rivningar i Stockholm

Det finns många olika typer av rivningar som kan behöva utföra med allt från att öppna upp en vägg till att riva ned ett helt hus för att kunna bygga ett nytt. Vi gör rivningsarbeten och demoleringar i Stockholm med omnejd.

Rivning inomhus och utomhus

En rivning kan göras av olika anledningar. Det kan vara för att man vill renovera i sin bostad eller för att man ska bygga något nytt och vill riva ned någon typ av byggnad. Vi gör rivningar inomhus och utomhus med allt från badrum, kök, väggar, tak och golv till altaner, balkonger, garage och hus i sin helhet. Vi arbetar både med företag inom byggbranschen, bostadsrättsföreningar, privatpersoner med flera.

Ingen rivning är exakt den andra lik och oavsett vilken typ av jobb som det handlar om så kan man få den hjälp som krävs av den specifika rivningen.

Mycket att tänka på vid rivningsarbeten

När man ska göra en rivning eller demolering finns det mycket att tänka på. När man ska riva ett hus i ett tätbebyggt område i Stockholm krävs för det första ett lov för rivningen. Detta tillstånd kan fås av kommunen. Man måste även ta fram en plan för hur rivningen ska gå till och hur man har tänkt ta hand om resterna från rivningen på ett miljövänligt vis.

Vid en rivning är det av stor vikt att avfallet sorteras under arbetets gång så att det kan tas om hand på rätt sätt i plastpåsar och containers och sedan transporteras bort till en soptipp.

Det finns alltså en del att hålla reda på i samband med en rivning och oavsett vilken storlek på rivning som man ska göra i anslutning till ett hus eller byggnad i Stockholmsområdet kan det vara en bra idé att ta hjälp med jobbet.