Kunskapsbank

Snöröjning

  • Hur skottar man säkert?
  • Behövs snörasskydd?

   Behövs snörasskydd?


   När snö och is samlas på taket finns det en risk för att den faller ner från taket och ner mot marken. För att hindra snön från att falla från taket kan man sätta upp så kallade snörasskydd. Dessa fångar då upp snön och hindrar stora snö- och isklumpar från taket. I vissa fall kan det också vara fastighetsägarens skyldighet att ha snörasskydd på fastigheten, detta gäller då i fall då ras kan innebära särskilda risker. Kravet för fastighetsägare gäller i första hand att ha snörasskydd över entréer och ingångar då det är områden personer löper störst risk att bli skadade. Men Boverket uppmanar även till att sätta upp snörasskydd på flera delar av taket då personer kan ta skada även på andra områden.


    


   Med särskilda risker, då fastighetsägaren har en skyldighet att montera snörasskydd, menar man på fastigheter som är högre än åtta meter eller om man har extra stor lutning på taket. Ett annat sätt att skydda sig mot snöras är att man skottar taket när det behövs, på så sätt minimerar man risken för personskador samtidigt som man skyddar taket. Vi för tung vikt finns risk för att taket rasar in, vilket man inte vill vara med om. Är du osäker på vad som gäller för dig och din fastighet? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna. 

   Vill du bli uppringd?

   Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig

  • Vem bär ansvaret vid snöras?
  • När behöver man skotta taket?
  • Vilka risker finns om man inte skottar tak i Stockholm?
  • Vad är snörasskydd och behöver min fastighet i Stockholm det?
  • Kan jag skotta taket själv?
  • Hur kan man sköta halkbekämpningen på ett bra sätt?