Kunskapsbank

Snöröjning

  • Hur skottar man säkert?
  • Behövs snörasskydd?
  • Vem bär ansvaret vid snöras?

   Vem bär ansvaret vid snöras?


   När det samlar mycket snö på taken under vintern och när den smälter finns risken för snöras. Kombinationen av mycket snö, dåligt isolerade tak och töväder är receptet för snöras och istappar. Detta innebär då att snö och is glider ner från taket och landar på marken eller bildar livsfarliga istappar utmed stuprännor istället. När mycket snö och is kommer från hög höjd blir det väldigt tungt vilket kan leda till allvarliga skador om någon person blir träffad av snöraset. Flera dödsfall har rapporterats de senaste åren. 


    


   I ordningslagen står det "Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.” Detta innebär då att fastighetsägaren har det primära ansvaret när det kommer till snöras. Om man som fastighetsägare har anställt ett företag att sköta ens snöröjning krävs ett skriftligt avtal som säger att företaget i sin tur har yttersta ansvaret. Då krävs också en rimlighetsbedömning, vilket innebär att skrivningen är sådan att fastighetsägaren försäkrat sig om att det finns rutiner kring risksituationer. Exempelvis vem som bär ansvaret för faran och vems ansvar det är att spärra av området med mera.


    


   Genom inspektioner, planering och underhåll kan man som fastighetsägare säkerställa att ens tak har lagstadgade fasta tillträdes- och skyddsanordningar för snöröjning. Underhållet av säkerhetsanordningar ska göras årligen och då ska man vara extra uppmärksam på infästningar. Fastigheter i närheten av offentliga platser bör använda snörasskydd för att minimera riskerna för att snö och is ska rasa ner och skada förbipasserande. Kommuner har också ett tillsynsansvar för att se till att regler följs och på så sätt förhindrar olyckor.

   Vill du bli uppringd?

   Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig

  • När behöver man skotta taket?
  • Vilka risker finns om man inte skottar tak i Stockholm?
  • Vad är snörasskydd och behöver min fastighet i Stockholm det?
  • Kan jag skotta taket själv?
  • Hur kan man sköta halkbekämpningen på ett bra sätt?
  • Vilket ansvar har fastighetsägaren för snöras?
  • Hur skottar man ett grönt tak?
  • Vilka fördelar finns med att ta hjälp med takskottning?