Anlita oss för rivningsarbeten i Stockholm

Vi på Miramix har en lång erfarenhet i branschen och har hjälpt tusentalskunder med rivningsarbeten.

Vi har lösningar för alla typer av behov och önskemål. När du anlitar oss har du även möjlighet att utnyttja ROT-avdrag. Vi utför rivningsarbeten åt flera olika kunder, det kan exempelvis vara byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner eller bostadsrättsföreningar.

 

Rivningsarbeten inomhus och utomhus

 

Behöver ni hjälp med rivning i samband med en renovering, ombyggnad eller vid skada? Vi ser till att hjälpa dig med kompetent personal som kan hantera rivning av mellanväggar, tak, golv och i kök. Vi hjälper även till med rivning utomhus allt ifrån balkong och garage till hela hus.

 

I samband med rivningen förekommer det oftast mycket damm. Vi är noga med att göra det rent efter oss och spärrar alltid av området för att sätta ut dammfällor som minimerar spridningen. Om vi utför jobb med bullrande ljud ser vi även till att minska störningarna så mycket som möjligt. När själva arbetet är klart sorterar vi ut rivningsmassorna. Detta utförs på plats i byggsäckar eller i containers. Dagen efter hämtas behållarna av den anlitade miljöentrepenören.

 

Totalrivning och ombyggnadsrivning

 

Vi hjälper dig med både totalrivning och ombyggnadsrivning. Under en totalrivning ser vi till att få bort en hel byggnad. Detta kan exempelvis handla om att man vill få utrymme för att bygga en ny fastighet på en yta där en annan byggnad står.

 

Ombyggnadsrivning sker oftast i samband med en renovering. Detta rivningsarbete kan ske i olika omfattningar beroende på vad syftet är. Det kan exempelvis handla om att riva väggar inomhus där man behöver hjälp med konstruktioner för att bära upp byggnaden.

 

Effektiv och högkvalitativ rivning

 

Vi på Miramix har en stor maskinpark med olika typer av redskap och verktyg för att kunna utföra högkvalitativa rivningsarbeten. Vi kan därför erbjuda effektiva lösningar tack vare vår långa erfarenhet till konkurrenskraftiga priser. Vi ser även alltid till att hålla ordning och reda efter oss under arbetets gång.