Anlita seriösa hantverkare till ditt byggprojekt med asbestsanering

5 viktiga tips till dig som anlitar hantverkare eller en helhetsleverantör

 

Återkommande läser man i dagspress om kvalitetsbrister hos underleverantörer och en hel del bristande arbetsmiljö och därför listar vi här några bra saker att kolla när du står i begrepp att köpa hantverkartjänster med inriktning mot sanering, rivning och t.ex. asbestsanering i Stockholmsområdet.

Läs mer om Asbestsanering!

Sanering & Asbesthantering

5 viktiga tips till dig som anlitar hantverkare eller en helhetsleverantör

Om du anlitar hantverkare till ditt projekt har vi fem viktiga tips för dig att tänka igenom innan du anlitar någon.

  1. Ha tidigt klart för dig vilka leverantörer du är intresserad av att samarbeta med. Kontrollera gärna referenser och var särskilt uppmärksam på referenser som rör projekt liknande ditt.
  2. Att träffas och kommunicera verbalt är alltid mycket lättare än i skrift. I textform är det lätt att missförstå varandra och att diskutera tillsammans gör hantverkarna mer engagerade och delaktiga i projektet.
  3. Kom ihåg att det är upp till dig att ge tydliga instruktioner angående projektet samt att delge vilka dina förväntningar är.
  4. Det är viktigt att du kontrollerar att samtliga du anlitar för ditt projekt har behörighet för att utföra det du anlitar dem för. Särskilt om det omfattar moment som Asbestsanering som kräver Certifiering.
  5. Ta fram en gemensam deadline. När du informerat om vad du förväntar dig och hur du tänker dig att ditt projekt kommer bli, och de i sin tur har delgett vad som kan vara möjligt ur en professionell synvinkel, då är det upp till er båda att enas om en rimlig deadline.

Planera ditt projekt

Ska projektet läggas ut för upphandling bör detta göras i god tid så att upphandlingsprocessen kan slutföras med god marginal till den tänkta projektstarten. Det minskar risken för ogenomtänkta beslut. Tänk också på att kontrollera om du behöver något speciellt tillstånd för att genomföra ditt byggprojekt. Det kan till exempel behövas ett bygglov eller rivningslov för ditt projekt. Kontakta Byggnadskontoret i din kommun för information om vilka tillstånd som krävs.

Kommer du anlita någon för projektering eller sköter du det själv? Om du har tänkt anlita en byggnadsingenjör eller arkitekt så bör du kontakta dem i god tid, särskilt om du vill ha hjälp med kostnadsplan och tillstånd.

Slutsats om saneringprojekt!

Med andra ord handlar mycket om hur väl man planerar och genomför upphandlingen av de tjänster man behöver hjälp med.

Inom saneringsbranschen och asbesthantering förekommer en del oseriösa företag. Testa gärna vår lista med förslag på punkter som hjälper dig att bli en nöjdare kund i slutänden.