Asbest- och kvartsdamms byggen inspekteras

Arbetsmiljöverket gör nu en extra insats när det kommer till inspektioner av rivningar som innefattar asbest- och kvartsdamm.

asbest- och kvartsdamm inspektioner

Under våren, med start i mars, har Arbetsmiljöverket utfört en rad bygginspektioner på flera bygg- och anläggningsplatser runt om i Sverige. 

 

Inspektionerna har som syfte att titta extra noga på olika riskområden som kan leda till arbetssjukdomar, därför inspekterar man och lyfter riskerna med asbest- och kvartsdamm. Bygg- och anläggningsplatserna som inspekteras har mellan 6 och 50 anställda, de gör cirka 1850 besök med fokus på exponering för asbest- och kvartsdamm. Inspektionerna görs för att Arbetsmiljöverket vill åstadkomma ett hållbart arbetsliv för de som arbetar med sanering av olika slag.

 

När man river asbest frigörs asbestfiber och dessa är mycket hälsofarliga att andas in. Vid inandning kan dessa leda till sjukdomar så som lungcancer och asbestos. Kvartdamm från exempelvis sten och klinkers är damm som innehåller kvartspartiklar. Dessa är en hälsofara och det förekommer på många arbetsplatser till exempel där sten krossas eller sågas. Sjukdomar som är relaterade till kvartsdamm är bland annat KOL och silikos, vilka båda är lungsjukdomar.

 

Sedan november 2015 har nya föreskrivet gällande kvartsdamm börjat gälla. Vi på Miramix är måna om att följa de föreskrifterna från Arbetsmiljöverket och är till exempel behöriga att sanera och hantera asbest. Välj alltid en firma som både har kompetens och omsorg för medarbetare och miljön! 

Läs gärna mer om våra tjänster inom asbestsaneringar här