Asbestprov – Vi testar och analyserar asbestförekomst

Vi på Miramix kan bistå både med test och påföljande sanering vid förekomst av asbest.

Under 1970-talet användes asbest i många byggnadsmaterial och Arbetsmiljöverkets regler fastställer att idag måste en undersökning göras i byggprojekt där man misstänker att asbest kan förekomma.

De vanligaste materialen där det kan förekomma är exempelvis i golvmattor och mattlim, kakelfix och fog, isoleringar för brand och värme (exempelvis i isolering runt rör), asfaltslim och ventilationsanläggningar, bland mycket annat.

En asbestanalys måste utföras innan något arbete sätts igång då asbest räknas som mycket hälsofarligt.
Läs mer om Asbestanalys

Asbestanalys

Vad innebär det att göra en test? För att vara mätbara rekommenderar vi att proverna är cirka 3 till 5 cm stora. I pulverform krävs cirka 2 till 3 matskedar. Dessa prover läggs i ett tättslutande material så som plastpåsar eller dylikt. Varje prov förseglas i separata påsar för att minska risken för kontaminering.

Vad händer efter analysen

Vi på Miramix kan bistå både med test och påföljande sanering vid förekomst av asbest. Vi är certifierade för att hantera asbest och arbetar helt efter de direktiv Arbetsmiljöverket har fastställt. Vid förekomst av asbest i testet gör vi en bedömning av omfattningen, sänder en rapport till Arbetsmiljöverket och kan därefter inleda saneringsarbetet efter 48 timmar.