Asbestsanering – Läget just nu!

Larmen om asbest tycks bara bli allt fler. Många fastigheter med asbest renoveras vilket uppmärksammats av Arbetsmiljöverket. Man är bekymrad över de kunskapsbrister som finns i många delar inom byggsektorn.

 

Aktuellt just nu är tex:
- Miljonprogrammen stor inför stora renoveringar och kompetensen är bristfällig. Många aktörer är nya på marknaden och med pressade priset tar man genvägar.
- En enkel sökning på Google visar alltid cirka 5 – 10 reportage om problem vid asbestsanering om man kikar på ett intervall om 6 månader bakåt.
- Många gånger handlar det om att man hinner påbörja en rivning innan man inser att det finns asbest och först efter några dagar eller uppemot en vecka hinner gå innan någon drar i handbromsen och man låter utföra en riktigt asbestinventering / analys.
- Nästan tre gånger fler dör varje år av asbestcancer än i olyckor på jobbet.*

På Miramix jobbar vi med en pågående kompetensutveckling för att kunna jobba säkert och skapa säkra miljöer när vi sanerar asbest. Självklart innebär detta att vi är licensierade för asbestsanering.

Ta en kontakt så berättar vi mer om asbestanalys och asbestsanering.

* I Sverige dör cirka 130 personer i lungsäckscancern mesoteliom varje år och ytterligare cirka hundra beräknas dö i lungcancer orsakad av asbest. Det är fyra gånger fler än dödsfallen i jobbolyckor.