Att tänka på vid asbesthantering

När man hanterar material som innehåller asbest finns det en hel del att hålla reda på för att hanteringen ska ske på ett sätt som inte innebär onödiga risker för hälsan.

Asbesten är hälsofarlig och det krävs att de regler och riktlinjer som finns för asbesthantering följs.

Regler för säker asbesthantering

Material som tidigare har innehållit asbest är till exempel olika slags isolering, takmaterial, fasadmaterial, plast och golvmaterial. Sedan 80-talet är den typen av material inte längre laglig att tillverka. Bakgrunden är de hälsofarliga fibrerna som ämnet är uppbyggt av. Dessa fibrer kan vara väldigt farliga att andas ned i lungorna vid asbesthantering.

När man hanterar asbest krävs på grund av riskerna alltså att de regler som finns för asbesthantering följs. För det första ska det område där en sanering utförs spärras av så att fibrerna inte sprids med luften utanför området. För det andra krävs att rätt typ av klädsel används när saneringen utförs. Särskilda skyddskläder krävs för asbesthanteringen.

När en sanering av asbest sedan är klar ska också det avfall som blir över hanteras på rätt sätt. Materialet ska placeras i särskilda täta förpackningar och sedan transporteras till rätt anläggning för avfall.

De regler och bestämmelser som finns för asbesthantering regleras av Arbetsmiljöverket och när ett företag ska hantera asbest och utföra saneringar av asbest krävs ett särskilt tillstånd som säkerställer att allt går rätt till.

Mer information om asbesthanteringen

Bra att veta för dig som har ett hem med asbesthaltigt material är att du själv få hantera asbesten, men reglerna måste följas. Om du inte riktigt vet hur hanteringen av asbest ska gå till finns mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida. Ett alternativ är också att ta hjälp av ett företag som har tillstånd att hantera asbesten för att slippa utsätta sig själv för risker.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering här