Betonghåltagning i olika typer av underlag 

När man bygger upp väggar eller andra konstruktioner i betong kan det vara så att man av olika anledningar behöver ha plats för hål och öppningar.

Betonghåltagning efter att man har byggt färdigt konstruktionen kan vara att föredra, eftersom det då blir lättare att göra hål. Vi på Miramix är ett företag som hjälper dig med att utföra betonghåltagning i flera olika typer av material och underlag. Allt från betong till sten, tegel och armerad betong. Vi ser till att utföra ett professionellt arbete samtidigt som vi håller en hög kvalité på alla våra jobb. Vi tar oss ann uppdrag stora som små!  

Robotar för effektiv betongborrning 

Vid större projekt med större konstruktioner använder vi oss oftast av robotar för att utföra betongsarbeten. Robotar är mer skonsamma på de sätt att de som arbetar med att riva eller borra i betong inte utsätts för några skador. Med en robot kan man få många olika typer av arbeten utförda, exempelvis borrning i betong, klippning i betong men även rivning av konstruktioner. Dessutom är dem mycket skonsamma mot miljön. När roboten utför arbetet slipper vår personal en arbetsbörda som kan tära mycket på kroppen. 

Kontakta oss för betongborrning 

Behöver du hjälp med betongborrning? Vi på Miramix har personal som kan utföra borrning i betong för alla olika syften. Vi utför exempelvis håltagning för att kunna ge utrymme till att installera el och VVS i en byggnad eller för att göra hål som ska användas till ledstänger i trappuppgången. Vi har rätt typ maskiner och verktyg för att ta oss igenom de flesta typers material.  

 

Hör av dig till oss så berättar vi mer! Vi besvarar gärna dina frågor och funderingar gällande ditt projekt.  

Nyhetsarkiv