Dags att boka vårens sandupptagning

Vi är nu inne mars och våren är på väg sakta men säkert. Våren är tiden för att avlägsna sand och grus som har spridits på vägarna under vintern och det har nu blivit hög tid att boka vårens sandupptagning i Stockholm.

Sandupptagning utförs i Stockholm på våren.

Läs mer här om hur Miramix sandupptagning i Stockholm går till.

Sandupptagning utförs vanligen i april

Under vintern kommer många gånger snö och is som gör att det blir halt på gator och gångvägar. I och med de risker som finns med hala vägar både för fordonstrafiken, cyklister, gångtrafikanter och andra strös ofta sand och grus på vägarna. När våren sedan kommer är det hög tid att ta bort sanden och gruset med en sandupptagning.

En sandupptagning i Stockholm utförs vanligen i början av april då vintern börjar att övergå mot vår och temperaturerna generellt är lite varmare. För att en sandupptagning i Stockholm ska göras ska det inte längre finnas risk för att halkan återkommer och kan ställa till med problem.

I samband med en sandupptagning i Stockholm är det viktigt att tänka på att inte beträda de områden som kan vara avspärrade under den tid som sandupptagningen pågår. Detta för att upptagningen av sanden ska gå så smidigt till som möjligt. Den metod som används är att sanden sopas upp.

Sandupptagning runt om i Stockholm

Miramix utför sandupptagningar i Stockholm vid många typer av utrymmen. Det är både på vägar, på gångvägar, på cykelbanor, i anslutning till fastigheter, på parkeringar och andra områden.

För att vara säker på att få den hjälp som man vill ha när man vill ha den kan det vara bra att nu planera in och boka sin hjälp med sandupptagning i Stockholm. Ni kan dock även kontakta oss om ni vill ha hjälp på kort varsel.