Dags för sandupptagning under våren

När vintern och kylan drar in över våra nordligare breddgrader kan det bli kallare temperaturer med snö och is. För att undvika problem med halka placeras därför inför vintern sand och grus på vägarna.

Under våren är det sedan dags att göra rent på sand och grus genom så kallad sandupptagning.

Så går sandupptagning till

När vintern kommer finns risk för halkolyckor när man går på isiga trottoarer, cykelbanor och gator. Det isiga underlaget riskerar även att det blir olyckor med bilar och annan trafik på vägarna. För att undvika detta sandas och grusas vägarna, men sanden och gruset är inte tänkt att ligga där när våren kommer.

För att få bort sanden och gruset från gatorna finns det företag som erbjuder hjälp med sandupptagning. Vid sandupptagning krävs det att arbetet planeras väl då det är ytor där både gångtrafikanter och annan trafik rör sig. Ibland kan det krävas att området där sandupptagningen sker behövs spärras av.

En sandupptagning går till på det viset att en maskin med en sop och en sugfunktion används. I ett första steg görs ytan där sandupptagningen sker blöt för att undvika att sanden och gruset skvätter och sprids ut. Därefter sker upptagningen av sanden och gruset med hjälp av maskinen.

Sandupptagningen sker generellt på våren tätt efter att isen och snön har smält bort, exempelvis i april. Ibland kan det hända att man måste ta en paus i sandupptagningen på grund av vädret som lätt förändras snabbt under våren.

Våra sandupptagningstjänster 

Viktigt att visa respekt för sandupptagningen

Viktigt att tänka på när ni stöter på en firma som håller på med en sandupptagning är att tänka på att visa respekt för de områden som har spärrats av och inte gå, cykla eller ta bilen genom dem, vilket annars kan störa arbetet.

 

 

Nyhetsarkiv