December 2013, Rivning av vindsvåning

Vi har utfört invändigt rivning av en vindsvåning i Stockholms innerstad.

Miramix utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada. Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning där vi tar hand om miljöfarligt avfall. Våra medarbetare är utbildade i hantering av miljöfarliga ämnen såsom PCB och asbest. Kontakta oss vid frågor.

Läs med om pcb-hantering i hela Stockholm