Har du bokat hantverkare för projekt under höst och vinter?

Nu är det hög tid att beställa vad man vill ha genomfört under vinterhalvåret.

 

För varje byggprojekt som ska genomföras är det viktigt att planera i god tid och t.ex. söka de tillstånd och godkännanden som behövs av myndighet. Även avtal om leverantörer och utförare behöver hanteras i god tid.

Orsaken är enkel, med god framförhållning får ditt byggprojekt högre kvalitet till ett lägre pris. Risken för arbetsmiljörelaterade olyckor minskar också om man slipper jobba under tidspress.

Än så länge har vi utrymme att klämma in fler projekt, läs med om våra tjänster för asbestsanering, rivning och demolering i hela Stockholm. Vi kan gärna gå in och ta vissa delar i ett byggprojekt och så kan det vara någon annan som utför övriga moment.

Vill ni slippa ifrån snöskottning och snöröjning under nästa säsong så passa på att tänka igenom vilka behov ni har och teckna ett snöskottningsavtal inför vintern 2016/2017.

Snöröjning & Takskottning i Stockholm