Miramix hjälper dig med fuktsaneringen

Om fuktnivåerna är särskilt höga i hemmet så kan det om man har otur leda till att man får en fuktskada och även angrepp av mögel. Miramix har en gedigen kunskap inom fuktsanering och mögelsanering i Stockholm och hjälper till när problemen har uppstått.

Miramix hjälper till med fuktsanering i Stockholm.

Läs mer också här om våra tjänster inom fuktsanering och mögelsanering i Stockholm

Åtgärder vid fukt och mögel

Det finns delar av ett hem som är fuktigare än andra, så som husets våtutrymmen. Problem med fukt kan man också finnas i andra utrymmen som i anslutning till en krypgrund, i källaren eller på vinden. I dessa utrymmen kan fukten uppstå i samband med att varm luft kommer in och blir nedkyld. Oavsett bakgrunden till problemen med fukt så kan fuktskador uppstå. Fukt och mögel leder ofta till en särskild lukt i huset samt synliga tecken.

Om man har fått en fuktskada så kan en fuktsanering krävas där man byter ut det skadade materialet. Det gäller också att man gör något åt den bakomliggande orsaken till att skadorna har uppstått för att undvika framtida problem. Om mögel har bildats kan det också bli aktuellt med en mögelsanering. Det fösta steget är att utreda orsaken till problemen och omfattningen genom en inventering, bland annat genomförs då en mätning av fukten.

Vid sanering av fuktskador och mögel krävs de rätta kunskaperna för att saneringen ska gå rätt till. I samband med en mögelsanering så kan mögelsporer spridas med luften och att saneringen sker på ett säkert vis är därför viktigt.

Fuktsanering och mögelsanering i Stockholm

Miramix utför fuktsanering och mögelsanering i många fastigheter runt om i Stockholmsområdet. Läs gärna mer här på vår hemsida om våra tjänster samt hör av dig för mer information och för att boka in din hjälp med fuktsanering och mögelsanering.