Miramix hjälper Stockholm Vatten med Asbestsanering!

Stockholm Vatten har beslutat att alla vattenledningar av asbestcement ska bytas ut och Miramix vann upphandlingen.

Detta görs för att säkerställa kvalitén på dricksvattnet och främja en sund arbetsmiljö i Stockholm och Huddinge. I Huddinge finns ca 1500 m vattenledningar innehållande asbestcement fördelade på 7 gator. Dessa ska bytas ut under 2017-2018 och projektet som helhet löper över cirka 1 år.
 
Läs mer om våra tjänster för Asbestsanering.

Uppdragsbeskrivning asbestsanering av vattenledningar:

- Asbestsanering av redan framschaktad rördel, minst 6-10 meter per saneringstillfälle. Dimensioner på ledning är 100-150cm och godstjockleken är 15 mm.
- Miramix AB har miljöplan, certifiering för Asbestsanering och transporter kommer att ske enligt gällande miljökrav.
- Projektet beräknas pågå kontinuerligt från 2017 och cirka 1 år.
 
Att vi fått detta uppdrag är ett kvitto på vår kompetens och hur våra kunder uppfattar oss som en seriös och stabil aktör inom sanering och asbesthantering. Miramix grundades 2009 och har i dag drygt 20 anställda.