Miramix tänker på miljön

Att tänka på att vara så skonsam mot miljön som möjligt är viktigt.

mIljöpolicy

Därför har vi hos Miramix ett miljötänk och en miljöpolicy. Vi värnar på det viset om att vara miljömedvetna i vårt arbete.

Miljöpolicyn är grunden för arbetet

Oavsett om det handlar om någon typ av sanering, rivning, håltagning eller någon annan av våra tjänster har vi i grunden ett miljötänk.  Vi har fokus på att alltid följa de miljölagar som finns och de regler och förordningar som vi ska förhålla oss till när vi utför vårt arbete. Vi försöker att vara så miljövänliga som möjligt när vi är ute på arbetsplatserna och jobbar.

Vi har tagit fram en miljöpolicy som beskriver att vi bland annat ska ta till oss de krav som våra kunder har när det gäller miljövänlighet, använda våra maskiner och fordon på ett sätt som inte ger onödiga utsläpp, ta hänsyn till de krav som olika myndigheter har samt utbilda dem som jobbar hos oss inom hur man kan vara så skonsam mot miljön som möjligt.

Vid vissa av de arbeten som vi gör är det även så att det blir avfall över efter att vi har utfört jobbet. Detta gäller till exempel vid en sanering av asbest. Vi tar då hand om detta avfall på ett så bra och miljövänligt vis som vi kan.

Om du själv ska göra någon typ av sanering men inte vet hur avfallet ska hanteras kan det vara en bra idé att kontakta oss för en sanering som görs med rätt kunskap.

Med miljön i fokus

Genom vår miljöpolicy hoppas vi att kunna möta både de önskemål som våra kunder har när det kommer till den påverkan som vi har på miljön samt även de krav som våra leverantörer har på hur vi utför vårt arbete. Se vår miljöpolicy här

Nyhetsarkiv