Miramix värnar om miljön

Miramix värnar om miljön, läs om både arbetsmiljö och miljöpåverkan på våra undersidor

 

Miljöpolicy

Vår verksamhet omfattas av en hel del miljölagar och föreskrifter. Vi strävar inte bara efter att följa dessa utan även att se hur vi kan uppfylla kunders och leverantörers krav och förhoppningar på miljöarbetet. Vi har ett pågående arbete med att förbättra miljön och motverka föroreningar.

Vi gör det genom att t.ex. planera våra arbeten väl så maskin- och fordon används på bästa sätt utan att belasta miljön i onödan.

Läs mer om vår miljöpolicy

 

Arbetsmiljöpolicy

Vi förstår ju att vi måste ta hand om våra tillgångar, och då främst våra anställda. Är arbetsplatsen trygg och säker så leder det till arbetsglädje och den positiva bonusen är ju att det blir högre produktivitet. Så förutom att våra anställda mår bra så tjänar ju företaget och även kunderna på det. Så vi jobbar för att ha en bra arbetsmiljö.

Vi gör det bland annat genom att följa den gällande lagstiftning som finns och dom föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger. Men vi ser också till att fortgående ha utbildning i arbetsmiljö och även se till att ha ett positivt och trevligt klimat på arbetsplatsen.

Läs mer om vår arbetsmiljöpolicy 

Nyhetsarkiv