Asbestinventering

Kunskapen om var asbest kan finnas är ofta bristfällig. Vid en asbestinventering kontrollerar man förekomsten av asbest genom besiktning och eventuell provtagning vid misstanke.

Som fastighetsägare är det viktigt att kunna informera hyresgäster, köpare och andra intressenter om skicket för fastigheten ur miljöperspektiv. Det kan även vara värdefullt med ett kvalificerat underlag inför en renovering eller rivning.

Inom vissa områden finns speciella krav från samhället på asbestanalys och dokumentation av asbest.

Miramix utför asbestinventering med ordentligt dokumentation över resultatet.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering och asbestanalys i Stockholm

 

Nyhetsarkiv

 • Betongborrning för alla slags syften!

  Vi är nu inne i augusti månad och många har startat igång nya sommar-projekt och renoveringar. Vi på Miramix hjälper våra kunder med håltagningar av olika typer av hårdare material - med allt från betong till sten, tegel och armerad betong.

  Läs mer
 • Dags för dränering av husgrund och källare?

  Är du i behov av ett bättre fuktskydd i din källare? Då har du kommit rätt! Miramix hjälper dig att få en torr källare med dränering, kapillärbrytning samt värmeisolering. Tillsammans med vår certifiering av Isodrän säkerställer vi ett komplett fuktskydd med dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.

  Läs mer
 • Vi utför mögel- och fuktsanering i sommar!

  Fukt och mögelskador är vanliga bekymmer för en fastighetsägare och kan även innebära en risk för människors hälsa om man inte åtgärdar problemen. Har du problem med fukt eller mögel i din bostad? Vi på Miramix hjälper dig att ta reda på orsaken till mögeluppkomsten samt att mögelsanera området.

  Läs mer
 • Boka in ditt rivningsprojekt i sommar!

  Vi är nu inne i juni månad vilket innebär att sommaren officiellt är här och många väljer att starta igång nya sommar-projekt. Att ta hjälp med rivningsarbeten i Stockholm under sommaren har en rad fördelar. Vi på Miramix utför rivningar både inomhus och utomhus runt om i Stockholm.

  Läs mer