Asbestinventering

Kunskapen om var asbest kan finnas är ofta bristfällig. Vid en asbestinventering kontrollerar man förekomsten av asbest genom besiktning och eventuell provtagning vid misstanke.

Som fastighetsägare är det viktigt att kunna informera hyresgäster, köpare och andra intressenter om skicket för fastigheten ur miljöperspektiv. Det kan även vara värdefullt med ett kvalificerat underlag inför en renovering eller rivning.

Inom vissa områden finns speciella krav från samhället på asbestanalys och dokumentation av asbest.

Miramix utför asbestinventering med ordentligt dokumentation över resultatet.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering och asbestanalys i Stockholm

 

Nyhetsarkiv

 • Fördelar med rivning på sommarhalvåret

  Vi är nu snart inne i maj och våren är kommen. Att ta hjälp med rivningsarbeten i Stockholm under just våren och sommaren har flera fördelar. Miramix utför rivningar både inomhus och utomhus runt om i Stockholm.

  Läs mer
 • Vi utför halkbekämpning runt om i Stockholm

  April är nu här och våren börjar äntligen komma. Bakom oss har vi en lång vinter. Under vintertiden hjälper vi till med snöskottning runt om i Stockholm och vi kan även hjälpa dig med halkbekämpning genom sandning.

  Läs mer
 • Dags att boka vårens sandupptagning

  Vi är nu inne mars och våren är på väg sakta men säkert. Våren är tiden för att avlägsna sand och grus som har spridits på vägarna under vintern och det har nu blivit hög tid att boka vårens sandupptagning i Stockholm.

  Läs mer
 • Takskottning i Stockholm bra när våren kommer

  Vi är nu inne i februari och våren närmar sig med stora steg. I samband med att temperaturerna blir varmare och snön sakta men säkert börjar smälta kan det vara en bra idé att ta hjälp med en takskottning.

  Läs mer