Riva på tomten

Ska du riva på tomten, kanske ett garage eller friggebod – Vi hjälper dig

Då man inser att garaget eller den gamla friggeboden måste rivas så kan man sucka och fundera på hur man ska få tid med detta. En rivning innebär ju inte bara fysiskt arbete med att plocka isär en byggnad. Rivningen leder alltid till omkringliggande arbete som till exempel bortförsel av material och återställning av tomt.

Vi är proffs på rivning och kan hjälpa dig med att få bort friggeboden, altanen, garaget, eller uthuset på ett snabbt och effektivt sätt. Du fortsätter med det du behöver göra, och vi trollar bort det som du inte längre vill se på din mark.

Läs mer om Rivning i Stockholm inför ombyggnad och renovering tex Altan, Balkong, Fasad och Garage

Tänk också på att många gånger kan en rivning kräva rivningslov från kommunen med korrekt hantering av byggnadsavfall.

 

Ett effektivt rivningsarbete

Rivningsarbeten tar tid men det hela kan gå snabbare då man använder sig av rätt teknik och rätt maskineri. Vi jobbar med moderna maskiner, men viktigare än så är att vi har goda kunskaper om hur man plockar ner olika typer av byggnader på ett effektivt och säkert sätt.

Efter att ha inspekterat den byggnad som du vill riva så kommer vi att ta ställning till viktiga saker som:

  • Vilka maskiner som ska användas
  • Hur vi tar ner byggnaden, steg för steg
  • Säkerhetsåtgärder för omgivande bebyggelse och människor
  • Hur lång tid arbetet kommer att ta

Baserat på detta så kan vi ge en god uppskattning om hur lång tid det kommer att ta att riva byggnaden och du kan lita på att arbetet kommer att utföras på ett säkert och effektivt vis.

Vi vet att du vill att rivningsarbetet ska vara klart på nolltid och därför så gör vi vårt bästa för att ge dig en korrekt tidsplan och för att hålla oss till denna. Beroende på hur mycket som ska rivas och den typ av material som ska hanteras så kan arbetet ta mer eller mindre tid, men du ska alltid vara väl medveten om hur lång tid det kan komma att röra sig om så att du kan planera på rätt sätt.

 

Efterarbetet

När byggnaden väl är nerplockad så är det förstås så att man måste ta hand om en hel del bråte. Vi kan hjälpa till med god hantering av avfall och se till att farliga material försvinner från tomten. Efterarbetet kan även innebära att ny gräsmatta läggs eller att man förbereder platsen för en ny byggnad med en ny grund. Så kan du till sommaren se fram emot en ny altan, balkong eller nytt garage.

För oss så är allt möjligt och vi hjälper till med det efterarbete som behövs för att återställa tomten och förbereda för nya projekt.

Nyhetsarkiv