Rivning av 158 lägenheter, Gärdet.

Vi har ute på Gärdet rivit ner 158 lägenheter.

Vi har ute på Gärdet rivit ner 158 lägenheter.