Rivning, håltagning och sanering åt flera kundgrupper

Vi på Miramix utför många typer av tjänster inom sådant som rivning, håltagning och sanering åt ett flertal kundgrupper runt om i Stockholmsområdet. Vi hjälper bland annat både företag och privatpersoner.

Miramix utför rivning, håltagning och sanering åt många kundgrupper i Stockholm.

Läs mer också här om våra kundgrupper och tjänsterna inom rivning, håltagning och sanering i Stockholm

Många tjänster inom rivning, håltagning och sanering i Stockholm

Miramix har basen i Hägersten men vi utför tjänster åt kunder runt om i Stockholm. Bland de tjänster som vi utför finns bland annat många typer av rivningar som exempelvis en mindre rivning för en renovering eller en större demolering. Vi utför även många typer av håltagningar i betong som till exempel bilning, betongsågning och annat som kan behövas vid byggnationer.

Ytterligare ett av våra områden är saneringar som skadesaneringar och asbestsaneringar. En asbestsanering är en sanering som kräver särskild kunskap och försiktighet i och med de risker som kan finnas med hanteringen av asbesten. Vi hjälper till med både en första inventering och utförandet av saneringen.

Tjänsterna inom rivningar, håltagningar och saneringar i Stockholm erbjuder vi alltså till ett flertal kundgrupper. Vi arbetar med allt från företag och bostadsrättsföreningar till privatpersoner i Stockholm. Så oavsett om du vill ha hjälp i din företagslokal, vid föreningens lägenheter eller i hemmet som privatperson kan du kontakta oss.

Rivning, håltagning och sanering i Stockholm

Behöver du hjälp med någon av de tjänster som vi erbjuder inom rivning, håltagning och sanering i Stockholm? Hör gärna av dig så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Vilken typ av tjänst som man behöver inom rivning, håltagning och sanering kan skilja sig från fall till fall och även vilken lösning som är den bästa i det specifika fallet. Därför väljer vi en lösning som passar de egna behoven.