Asbestsanalys vid rivning

Går du renoveringstankar? Och äger du ett hus som byggdes mellan 50- och 70-talet? Då finns det en stor risk att husets byggnadsmaterial innehåller asbest.

Har du även bestämt dig för att riva delar av huset är det av stor vikt att du utför en asbestanalys för att ta reda på om byggnadsmaterialet innehåller det hälsoskadliga ämnet. Visar det sig att din bostad i Stockholm innehåller asbest kan asbestsanering bli aktuellt. 

Risker vid rivning

Rivning av asbest kan innebära stora risker eftersom skadliga asbestfibrer sprids i luften när materialet bryts. När asbest dammar hänger asbestfibrer kvar i luften under en lång tid, vilket innebär att man lätt kan andas in fibrerna. Att andas in asbestfibrer kan leda till skador och i värsta fall sjukdomar och därför är det viktigt att man är medveten om hur ämnet ska hanteras. Om du planerar att riva på egen hand och känner dig osäker om byggnadsmaterialet innehåller asbest eller inte bör du därför utföra en asbestanalys. Vid analysen mäter man mängden asbest i lokalen och gör en bedömning över hur asbestsanering ska utföras för allas säkerhet. På det viset kan asbesten tas om hand på rätt sätt och onödiga risker undvikas.

Totalförbjudet sedan 1982

Asbest är ett av de skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med i samband med ett rivningsprojekt. Asbest har använts i byggnadsmaterial sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Trots att ämnet totalförbjöds 1982 i Sverige hittar man ämnet än idag i byggnadsmaterial i hus som byggdes eller renoverades mellan 50- och 70-talet.

Här kan du hitta asbest

Asbest finns kvar i många äldre byggnader och ämnet förekommer ofta i byggnader uppförda före 1979, men kan ibland även finnas i något yngre byggnader. I bostadshus kan du hitta asbest i rörisolering, värmepannor, asbestcementskivor, fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar, plastmattor och golvplattor, kakelfix och fog samt golvbeläggningar.

Har du misstankar om asbest i ditt hem? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi närmre om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med en asbestanalys!

Nyhetsarkiv

 • Betongborrning för alla slags syften!

  Vi är nu inne i augusti månad och många har startat igång nya sommar-projekt och renoveringar. Vi på Miramix hjälper våra kunder med håltagningar av olika typer av hårdare material - med allt från betong till sten, tegel och armerad betong.

  Läs mer
 • Dags för dränering av husgrund och källare?

  Är du i behov av ett bättre fuktskydd i din källare? Då har du kommit rätt! Miramix hjälper dig att få en torr källare med dränering, kapillärbrytning samt värmeisolering. Tillsammans med vår certifiering av Isodrän säkerställer vi ett komplett fuktskydd med dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.

  Läs mer
 • Vi utför mögel- och fuktsanering i sommar!

  Fukt och mögelskador är vanliga bekymmer för en fastighetsägare och kan även innebära en risk för människors hälsa om man inte åtgärdar problemen. Har du problem med fukt eller mögel i din bostad? Vi på Miramix hjälper dig att ta reda på orsaken till mögeluppkomsten samt att mögelsanera området.

  Läs mer
 • Boka in ditt rivningsprojekt i sommar!

  Vi är nu inne i juni månad vilket innebär att sommaren officiellt är här och många väljer att starta igång nya sommar-projekt. Att ta hjälp med rivningsarbeten i Stockholm under sommaren har en rad fördelar. Vi på Miramix utför rivningar både inomhus och utomhus runt om i Stockholm.

  Läs mer