Rivningsföretag i Stockholmsområdet

Det är inte alltid lätt att hitta rätt rivningsföretag. Det finns flera faktorer som spelar roll för att ett slutgiltigt beslut ska kunna tas.

Miramix är ett rivningsföretag verksamma i Stockholmsområdet med över hundratals nöjda kunder. Vi hjälper byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar med olika typer av rivningsarbeten. Vi är ett gediget rivningsföretag med lång erfarenhet och hjälper gärna till oavsett om det är i samband med en renovering, ombyggnad eller vid skada.

 

Vilka typer av rivningar utför Miramix?

Miramix utför rivningar av flera olika slag inom både totalrivning och ombyggnadsrivning. När det gäller totalrivning kan det exempelvis handla om att en hel byggnad ska rivas. För att få bort en byggnad krävs en viss kompetens och strategi beroende på vad syftet är. Man kan exempelvis genomföra en sprängning av byggnaden för att på ett effektivt sätt få bort en hel konstruktion. Ett annat sätt är att man tar rivningen stegvis. Vilket innebär att man tar isär konstruktionen steg för steg där olika typer av material avlägsnas och demonteras för sig.

Som rivningsföretag hjälper vi även till vid ombyggnadsrivning. Detta blir exempelvis aktuellt vid en renovering i en byggnad och kan utföras i olika omfattningar beroende på vad man behöver hjälp med. Exempel på arbeten kan vara hjälp med att riva väggar inomhus eller rivning av konstruktioner som är bärande.

 

Rivningsföretag med kostnadseffektiva lösningar

Miramix är ett rivningsföretag i Stockholm med kostnadseffektiva lösningar. Med vår stora maskinpark kan vi ta oss ann jobb oavsett om det är stora eller små. Vi har bred utrustning med redskap och verktyg för att kunna utföra en effektiv demolering till konkurrenskraftiga priser. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda högkvalitativa lösningar.

 

Miljöanpassad rivningshjälp

Miramix ser till att ta hand om avfallet på bästa möjliga sätt. När vi utför rivningar runt om i Stockholm förekommer det mycket avfall. Vi ser till att återvinna och återbruka så mycket avfall som möjligt. Vi tar även hand om farligt avfall och ser till att inventera detta innan rivningen börjar för att kunna planera in en sanering. Utöver det transporterar vi även rivningsmassorna till närmaste soptipp där ni självklart får deponistatistik på massorna.

Tveka inte på att anlita oss som rivningsföretag i Stockholm. Hos Miramix får ni alltid en bra service där vi alltid utgår från dina behov och önskningar. Ni är varmt välkomna att besöka oss eller att ringa oss för att få hjälp.

Nyhetsarkiv