Så fungerar rotavdraget

Vi erbjuder flera tjänster som rotavdraget kan användas till. Som privatperson kan det vara bra att hålla reda på vad som innefattas av rotavdraget samt hur det går till när ansökan om rotavdrag görs.

Miramix har flera tjänster som berörs av rotavdraget.

Läs även gärna mer om våra tjänster inom rivning och andra arbeten här

Rotavdraget sköts av det anlitade företaget

Rotavdraget kan användas av privatpersoner för arbeten i bostaden på upp till 30 procent av kostnaden för arbetet. Gränsen för hur mycket som får dras av per person går vid 50 000 kronor per år.

Några av de typer av tjänster som ingår i rotavdraget är reparationer och underhåll samt ombyggnationer och tillbyggnationer. Det som reglerna säger är att arbetet ska utföras i eller i anslutning till bostaden för att rotavdraget ska gälla. Om man får använda sig av rotavdraget eller inte beror dock på sådant som hur mycket skatt som man har betalat under året samt om man har gjort andra typer av avdrag.

För att ta del av rotavdraget som privatperson behöver du själv inte göra något. Det är företaget som utför arbetet som ansöker om avdraget. Rotavdraget dras sedan från den kostnad som du ska betala när fakturan kommer. Priset på fakturan är på det viset det pris som gäller efter att rotavdraget har använts.

Flera tjänster där rotavdraget gäller

Att använda sig av rotavdraget är bra för dig som privatperson då det får ned kostnaderna. Det är dock inte alla typer av arbeten som innefattas av avdraget och det är därför bra att hålla koll på om rotavdraget gäller vid det arbete du vill ha utfört.

Vi på Miramix erbjuder en rad tjänster där rotavdraget gäller. Hör gärna av dig för att veta om det arbete du vill ha hjälp med innefattas av avdraget. Mer information om avdraget finns även hos Skatteverket.