Stambyte av 158 lägenheter, Gärdet.

Miramix utför stambyte av 158 lägenheter ute på Gärdet.