Svårt att få tag i hantverkare trots nya ROT-regler

Reglerna för ROT-avdrag ändrades vid årsskiftet, de nya reglerna är inte lika förmånliga som tidigare men trots detta kan det vara svårt att få tag i hantverkare.

På Miramix erbjuder vi flera tjänster som ger rätt till rotavdrag. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i.

Vår personalstyrka har gedigna kunskaper och många års erfarenhet vilket garanterar en hög kvalité på vårt arbete. Vi lämnar alltid utförliga garantier på våra utförda arbeten för att våra kunder ska känna sig trygga i att anlita oss.

De nya reglerna för ROT innebär att fastighetsägaren endast får dra av 30 procent av kostnaden jämfört med den tidigare gränsen vid 50 procent. För en renovering för 10 000 kronor innebär det att den blir ungefär 2000 kronor dyrare med de nya reglerna. Dock gäller fortfarande den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per år och delägare.

För att utnyttja hela rotavdraget fullt ut måste arbetskostnaden idag uppgå till minst 167 000 kronor jämfört med 100 000 tidigare. Avdraget för ROT görs direkt på fakturan.