Tid att boka vårens sandupptagning

Under vintern kan fallande temperaturer göra att det blir halt för både fotgängare och trafikanter av alla slag på vägarna i Stockholm. För att undvika halka halkbekämpar man stadens gator med sand och grus som sedan tas upp när vintern är förbi. Tiden har nu kommit att boka in vårens hjälp med upptagningen av sanden i Stockholm.

Miramix utför sandupptagning i Stockholm.

Läs mer också här om våra tjänster inom sandupptagning i Stockholm

April är tiden för sandupptagning

Under vintern kan sjunkande temperaturer göra att det över en natt blir blixthalka. Vissa vintrar faller det också stora mängder snö som gör att det blir riskfyllt att ta sig fram som både trafikant och fotgängare. Ett sätt att undvika olyckor i trafiken samt fallolyckor för dem som går är alltså att sanda och grusa gator, trottoarer, cykelbanor, parkeringar, infarter till byggnader och andra ytor.

När våren kommer så ligger sanden och gruset kvar och det blir då dags att ta hjälp med sandupptagning. Med kvalitativ utrustning sopar vi upp sanden och gruset. Därefter forslar vi bort det som har samlats in. Sandupptagningen sker vanligtvis i april månad när temperaturerna har blivit högre och det inte längre behövs något skydd mot halka.

Även takskottning minskar risker

En annan tjänst som också kan behövas när våren sakta man säkert kommer är en takskottning. När snö på taket smälter finns en risk för att den faller ned mot marken och skadar någon. Med en takskottning undviker man dessa risker. Vi hjälper dig med även takskottning i Stockholm.

Sandupptagning och annat i Stockholm

För att känna sig trygg med att få den hjälp som man vill ha med sandupptagning när man vill ha den kan det vara bra att boka sandupptagningen i Stockholm i tid. Hör av dig för att boka sandupptagning, takskottning eller någon annan tjänst.