Uppdaterade referenser

Nu har vi lite fylligare innehåll på våra referenser, läs gärna och se hur vi arbetar och vad vi gjort

Vi genomför många uppdrag och vi presenterar några av dessa på våra referenssidor. Vi har gått igenom dessa och fyllt på med mer information och bilder så ni kan se vår bredd.

Vi arbetar ju med allt från snöskottning till asbestsanering och vi dokumenterar gärna våra uppdrag och under referenser så kan du se projekt från 2013 till idag. Och vi kommer fortsätta att lägga in fler.

Som exempel finns vårt projekt med rivning på Katarina Bangata med. Det pågår ju ett omfattande arbete med ombyggnad  på Katarina Bangata på centrala Södermalm och då genomför vi på Miramix en stor del av den rivning som det innebär. Att riva byggnader kräver mycket kunskap, lika stor som att bygga upp dem. Felaktigt utfört är det ju en dödsfara så det krävs mycket kunskap och erfarenhet – något som Miramix har.

En annan typ av rivning som du hittar många exempel på är ju när det är asbest inblandat. Asbest kan ju finnas i många olika material – eternit är kanske det mest kända. I september 2015 genomförde vi rivning av ett eternittak i Solna. Rivning av asbestmaterial kräver ju inte bara kunskap utan man måste ju vara auktoriserad för denna typ av arbeten. I fallet med taket i Solna krävs ju även att man tänker på säkerheten för dom som arbetar.

Nyhetsarkiv