Vanliga frågor om betong

Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna gällande betong! Vilka robotar funkar bra för rivning av betong och vad finns det för fördelar med slipade betonggolv? Här finner du svaren!

Vilka robotar funkar bra för rivning av betong?

Har du planer på att riva och undrar hur du ska gå till väga? Då kan det vara bra att kika på rivningsrobotar, ett smidigt alternativ. Dom är tåliga, smidiga och på Miramix har vi flera stycken anpassade efter storlek och behov. Ett bra märke är Brokk 110, som passar bra till många sorters rivningar. Den fungerar bra i trånga utrymmen, och det går att fälla ihop den. Sedan har vi även Brokk 160 som är lite kraftfullare. Sedan har vi även Brokk 90, som används för att riva  bostäder och industrier. Vilken man ska använda beror helt och hållet på omfattning, och typ av utrymme. Vissa robotar är anpassade så att dom själva kan ta sig upp för trappor. Vi hyr även ut våra robotar. 

Hur utförs betonghåltagning när det är armerat?

Om man ska göra betonghåltningar i armerad material så kan man använda betongsågning eller diamantborrning (även känt som diamanthåltagning). Då kan man göra alltifrån mindre hål till olika öppningar för el-, rör-, eller vvs-ledningar. Håltagningar kan också användas i samband med renoveringar. På Miramix utför vi håltagningar i armerad betong med betongsågningar. Det är praktiskt om man vill öppna upp mellan två rum i ett hus. I armerad betong kan man också använda diamantborrningar. 

Vilka arbetsmiljörisker finns vid betonghåltagning / rivning av betong?

Som med allt industriarbete finns det arbetsmiljörisker. Då handlar det om betonghåltagningar, eller rivning av betong. För att utesluta olyckor följer Miramix rådande arbetsmiljöregler. Riskerna finns ofta på platsen där arbetet utförs. Buller, höga ljudnivåer och skadligt damm från material, som innehåller asbest, är en hälsorisk. Det finns även risker vid rivning om rådande instruktioner inte följs. För att minimera riskerna så planerar vi arbetet väl. Det är därför viktigt att du ger oss all information om dina behov så att vi kan utföra arbetet på ett säkert sätt, både för våra anställda men även dig. Arbetsmiljöverket skriver att det är viktigt att veta hu byggnaden är konstruerad med bärförmåga och stabilitet, för att göra en rivning på rätt sätt. Vår arbetsmiljöpolicy är alltid uppdaterad och följer Arbetsmiljöverkets lagar. Våra anställda är även utbildade och skyddsutrustning är obligatoriskt. 

Kan man göra öppningar i betong utan att byggnaden rasar?

Ja, möjligheten finns om man tar hänsyn till byggnadens hållfasthet och risker för ras. Beroende på håltagningens storlek, så kan man behöva stärka upp konstruktionen där hålet görs. Större håltagningar medför risker och då kan man behöva stabiliserande åtgärder. 

Vad är fördelarna med slipade betonggolv?

Fördelarna med ett slipat betonggolv är förenklad manövrering för anställda och maskiner, men även längre hållbarhet, och därför också bättre ekonomi. Utöver att det är funktionellt så är det också estetiskt. Ett slipat betonggolv lyfter arbetsmiljön i verkstäder, offentliga miljöer och privata hem. När man slipar sin betong jämnar man ut golvet och får bort ojämnheter. Det är också hygieniskt eftersom det är lättare att rengöra vilket ökar trivseln i lokalen. Det finns även en säkerhetsaspekt eftersom tunga apparater med hjul då förflyttar sig enklare. 

Nya fråga om betong som vi ger bra svar på är: