Var säker med en provtagning av asbest

I många hem finns fortfarande material kvar som innehåller det skadliga ämnet asbest.

Har man ett hus med asbest kan en sanering bli nödvändig. Det första steget är dock att göra en provtagning på materialet för att se om det verkligen minnehåller det skadliga ämnet eller inte. Med en provtagning av asbest är man på den säkra sidan.

Provtagning synliggör asbesten i huset

Så länge som material som innehåller asbest är helt och inte går sönder finns inga risker för hälsan, men vid en rivning, renovering eller sanering kan sådant som tak- och golvmaterial gå sönder. När materialet går sönder kan skadliga asbestfibrer andas ned i lungorna och leda till sjukdomar.

För att undersöka om ett visst material innehåller asbest eller inte görs alltså en provtagning av materialet som det rör sig om. Vid en provtagning av asbest finns det en del att tänka på för att allt ska gå till på rätt sätt. De prover som tas ska bland annat vara av ett visst mått och placeras i täta platspåsar.

Om en provtagning visar att det material som troddes innehålla asbest verkligen gör det görs sedan en undersökning om hur mycket material som det egentligen rör sig om i huset. Först därefter kan en eventuell sanering av det asbesthaltiga materialet påbörjas.

Provtagning av asbest innan renovering

Att utsättas för asbest och asbestfibrer kan alltså innebära risker för hälsan, exempelvis kan det i längden leda till cancer. Om man bor i ett äldre hus kan det därför vara klokt att ha i åtanke att husets material kan innehålla asbest.

Vid misstanke om material med asbest kan det därför vara bra att höra av sig till ett företag som har de rätta kunskaperna inom provtagning av asbest innan en renovering eller rivning kommer igång.

Läs mer om våra provtagningar av asbest här

Nyhetsarkiv